Solceller för jordbruksfastighet

En hållbar investering för framtiden, det är att satsa på ett solcellspaket till din jordbruksfastighet. Dessutom kan det höja värdet på din fastighet. Du kan då på enkelt sätt producera egen solenergi, vilket är lönande för både dig och för miljön. När det gäller pris på solel, kontakta oss för mer information. Så snart du installerat solceller för jordbruksfastighet så börjar elen produceras och det innebär att du direkt sänker dina elkostnader. Den el som skapas via dina solpaneler på din fastighet kan du sedan använda till ditt eget jordbruk. Den el som blir över, den går att spara med hjälp av ett solcellsbatteri, eller så säljer du vidare den. En annan stor fördel med att installera solceller och solpaneler för en jordbruksfastighet är att de producerar el under dygnets alla ljusa timmar, även om det är molnigt ute. De fungerar även under vintern, dock är produktionen något mindre, eftersom dagarna är kortare och det är mer molniga dagar.

Är solceller ekonomiskt lönsamt?

Pris för solel kan variera, beroende på storlek och placering bland annat, men är i de allra flesta fall en mycket lönsam investering.  Generellt kan man säga att ju större solcellsanläggning du köper, desto billigare blir det. Eftersom dina solceller direkt börjar producera el, från den stund som de installeras, så sjunker även ditt behov av att köpa el från en elleverantör. Oftast så produceras det mer el än vad du kan göra åt själv. Denna överskottsproduktion går att sälja vidare. Utöver det så kommer din jordbruksfastighet att bli mer attraktivt på marknaden, om du skulle vilja sälja i framtiden. Det eftersom driftkostnaderna är lägre tack vare egenproducerad el genom solcellerna.​​